Kokybes politika

UAB „KARGAUTAS“ KOKYBĖS POLITIKA
2014 m. gegužės 12 d.

UAB „Kargautas“ veikla: tarptautinių krovinių gabenimas, saugojimas, ekspedijavimas, muitinės tarpininko paslaugų teikimas.
Organizacija didindama konkurencinę galią, siekia būti logistikos lydere Lietuvoje. Itin daug dėmesio skiriama paslaugų kokybei ir klientų poreikių išsiaiškinimui ir aptarnavimo gerinimui.
Organizacijos siekiai ir tikslai:

  • Nuolat tobulėti, siekti tapti viena iš pirmaujančių logistikos įmonių Lietuvoje.
  • Plėsti teikiamų paslaugų asortimentą.
  • Tobulinti veiklos procesus, teikiamų paslaugų kokybę.
  • Užtikrinti nuolatinį darbo sąlygų tobulinimą darbuotojams.

Įsipareigojimai kokybės srityje:

  • Siekti nuolatinio kokybės vadybos sistemos veiksmingumo gerinimo.
  • Skatinti darbuotojų įtraukimą į kokybės vadybos sistemos gerinimo procesą.
  • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, skatinti kūrybinę iniciatyvą ir sąmoningumą, ugdyti darbuotojų asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę.
  • Numatyti ir skirti išteklius kokybės vadybos sistemos palaikymui ir nuolatiniam gerinimui.
  • Profesionalaus, ilgalaikio ir glaudaus bendradarbiavimo tarp įmonės darbuotojų, klientų, partnerių ir tiekėjų užtikrinimas.

Šių siekių įgyvendinimui UAB „Kargautas“ įdiegė ir nuolat tobulina kokybės vadybos sistemą, atitinkančią standarto ISO 9001 reikalavimus.

UAB „Kargautas“ politika yra laisvai prieinama visuomenei, visi darbuotojai ir asmenys dirbantys organizacijos pavedimu supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis. Politika kasmet peržiūrima, kad išliktų nuolat tinkama.

Susisiekite dabar

Sertifikatai